Снимка на Николай Бачийски

Николай Бачийски

Директор

Снимка на инж.Нина Танчева

инж.Нина Танчева

Зам.директор УПД

Снимка на инж.Йоана Хичкова

инж.Йоана Хичкова

Зам.директор УД

Снимка на инж.Евелин Стаменов

инж.Евелин Стаменов

Ръководител направление ИКТ

Снимка на Веселин Коларов

Веселин Коларов

Старши учител История и цивилизация, География и Икономика

Снимка на инж.Янка Великова

инж.Янка Великова

Старши учител по Математика

Снимка на Виолета Молловска

Виолета Молловска

Старши учител Български език и Литература

Снимка на Румяна Бешовска

Румяна Бешовска

Старши учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда

Снимка на Георги Семковски

Георги Семковски

Старши учител Физическо възпитание и спорт

Снимка на инж.Валентина Бучелска

инж.Валентина Бучелска

Учител практическо обучение в Катедра "Машиностроене"

Снимка на Силвия Димитрова

Силвия Димитрова

Старши учител Български език и Английски език

Снимка на Наталия Пацовска

Наталия Пацовска

Учител предмети от философски цикъл

Снимка на Нина Цекова

Нина Цекова

Учител по икономически дисциплини

Снимка на инж.Нели Дамяновска

инж.Нели Дамяновска

Старши учител теоретично обучение в Катедра "Електротехника"

Снимка на инж.Биляна Кръстева

инж.Биляна Кръстева

Учител теоретично обучение в Катедра "Електротехника"

Снимка на инж.Нели Аврамова

инж.Нели Аврамова

Старши учител теоретично обучение в Катедра "Машиностроене"

Снимка на Николай Никовски

Николай Никовски

Старши учител практическо обучение в Катедра "Машиностроене"

Снимка на Николай Вановски

Николай Вановски

Старши учител практическо обучение в Катедра "Електротехника"

Снимка на Даниела Санкова

Даниела Санкова

Учител по Английски език

Снимка на инж.Росица Такова

инж.Росица Такова

Учител практическо обучение в Катедра "Машиностроене"

Снимка на Лора Бачийска

Лора Бачийска

Учител Български език и Литература

Снимка на инж.Траяна Михайлова

инж.Траяна Михайлова

Учител по Физика и астрономия

Снимка на Галя Цветкова

Галя Цветкова

Училищен психолог