Седмично разписание

за II–ри учебен срок на 2019/2020 учебна година

 • Понеделник
 • Вторник
 • Сряда
 • Четвъртък
 • Петък
 • 08:00 - 08:45

  I-ва група

  УП Шлосерство

  Николай Никовски

  II-ра група

  08:55 - 09:40

  I-ва група

  УП Шлосерство - инструментариум РПП

  Николай Никовски

  II-ра група

  10:00 - 10:45

  I-ва група

  Здравословни и безопасни условия на труд – безопасност и хигиена при работа РПП

  инж.Нина Танчева

  II-ра група

  10:55 - 11:40

  I-ва група

  Музика

  инж.Росица Такова

  II-ра група

  11:50 - 12:35

  I-ва група

  Английски език

  Силвия Димитрова

  II-ра група

  12:45 - 13:30

  I-ва група

  Физика и астрономия

  инж.Траяна Михайлова

  II-ра група

 • 08:00 - 08:45

  I-ва група

  Предприемачество

  инж.Йоана Хичкова

  II-ра група

  08:55 - 09:40

  I-ва група

  Физическо възпитание и спорт

  Николай Бачийски

  II-ра група

  10:00 - 10:45

  I-ва група

  Биология и здравно образование

  Румяна Бешовска

  II-ра група

  10:55 - 11:40

  I-ва група

  Английски език

  Силвия Димитрова

  II-ра група

  11:50 - 12:35

  I-ва група

  Заваряване на металите РПП

  инж.Нели Аврамова

  II-ра група

  12:45 - 13:30

  I-ва група

  Български език и Литература

  Виолета Молловска

  II-ра група

  13:40 - 14:25

  I-ва група

  Час на класа

  Николай Никовски

  II-ра група

 • 08:00 - 08:45

  I-ва група

  Математика

  инж.Траяна Михайлова

  II-ра група

  08:55 - 09:40

  I-ва група

  Здравословни и безопасни условия на труд – безопасност и хигиена при работа РПП

  инж.Нина Танчева

  II-ра група

  10:00 - 10:45

  I-ва група

  Философия

  Наталия Пацовска

  II-ра група

  10:55 - 11:40

  I-ва група

  Английски език

  Силвия Димитрова

  II-ра група

  11:50 - 12:35

  I-ва група

  Български език и Литература

  Виолета Молловска

  II-ра група

  12:45 - 13:30

  I-ва група

  Биология и здравно образование

  Румяна Бешовска

  II-ра група

  13:40 - 14:25

  I-ва група

  Английски език

  Силвия Димитрова

  II-ра група

 • 08:00 - 08:45

  I-ва група

  Химия и опазване на околната среда

  Румяна Бешовска

  II-ра група

  08:55 - 09:40

  I-ва група

  Физическо възпитание и спорт

  Николай Бачийски

  II-ра група

  10:00 - 10:45

  I-ва група

  Български език и Литература

  Виолета Молловска

  II-ра група

  10:55 - 11:40

  I-ва група

  Информационни технологии

  инж.Евелин Стаменов

  II-ра група

  11:50 - 12:35

  I-ва група

  История и цивилизации

  Наталия Пацовска

  II-ра група

  12:45 - 13:30

  I-ва група

  Материали и заготовки - конструкционни материали РПП

  инж. Юли Горнишки

  II-ра група

  12:45 - 13:30

  I-ва група

  Математика

  инж.Траяна Михайлова

  II-ра група

 • 08:00 - 08:45

  I-ва група

  УП Шлосерство - инструментариум РПП

  Николай Никовски

  II-ра група

  08:55 - 09:40

  I-ва група

  УП Шлосерство - инструментариум РПП

  Николай Никовски

  II-ра група

  10:00 - 10:45

  I-ва група

  Математика

  инж.Траяна Михайлова

  II-ра група

  10:55 - 11:40

  I-ва група

  География и икономика

  Веселин Коларов

  II-ра група

  10:55 - 11:40

  I-ва група

  История и цивилизации

  Наталия Пацовска

  II-ра група

  12:45 - 13:30

  I-ва група

  Български език и Литература

  Виолета Молловска

  II-ра група