Държавни квалификационни изпити

Теория I-ва СПК, спец.Заваряване - дневна форма
Дата/Период:
17 юли 2020 г., 8:00 часа, кабинет 7
Теория II-ра СПК, спец.Машини и съоръжения за заваряване - дневна форма
Дата/Период:
05 юни 2020 г., 8:00 часа, кабинет 7
Теория III-та СПК, спец.Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост - дневна форма
Дата/Период:
05 юни 2020 г., 8:00 часа, кабинет 5
Теория III-та СПК, спец.Електрически инсталации - дневна и самостоятелна форма
Дата/Период:
05 юни 2020 г., 8:00 часа, кабинет 8
Теория III-та СПК, спец.Електрически машини и апарати - задочна форма
Дата/Период:
05 юни 2020 г., 8:00 часа, кабинет 12
Теория III-та СПК, спец.Машини и съоръжения за заваряване - задочна форма
Дата/Период:
05 юни 2020 г., 8:00 часа, кабинет 6
Теория III-та СПК, спец.Машини и системи с ЦПУ - самостоятелна форма
Дата/Период:
05 юни 2020 г., 8:00 часа, кабинет 9
Практика I-ва СПК, спец.Заваряване - дневна форма
Дата/Период:
16 юли 2020 г., 8:00 часа, кабинет 14
Практика II-ра СПК, спец.Машини и съоръжения за заваряване - дневна форма
Дата/Период:
01-02 юни 2020 г., 8:00 часа, кабинет 14
Практика III-та СПК, спец.Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост - дневна и самостоятелна форма
Дата/Период:
01-02 юни 2020 г., 8:00 часа, кабинет 13
Практика III-та СПК, спец.Машини и системи с ЦПУ - самостоятелна форма
Дата/Период:
03-04 юни 2020 г., 8:00 часа, кабинет 13
Практика III-та СПК, спец.Електрически инсталации - дневна и самостоятелна форма
Дата/Период:
03-04 юни 2020 г., 8:00 часа, кабинет 12
Практика III-та СПК, спец.Машини и съоръжения за заваряване - задочна форма
Дата/Период:
08, 09 и 10 юни 2020 г., 8:00 часа, кабинет 14
Практика III-та СПК, спец.Електрически машини и апарати - задочна форма
Дата/Период:
08, 09 и 10 юни 2020 г., 8:00 часа, кабинет 12