Нашите проекти

Изобрайение на проектаПроект "Подкрепа за успех" или Матурата - няма нищо по-лесно!

Проект "Подкрепа за успех" или Матурата - няма нищо по-лесно!

Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г...

чети още...
Изобрайение на проектаПрограма „Региони в растеж“

Програма „Региони в растеж“

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

чети още...