График на приема

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10/01.09.2016 г.
Дата/Период:
3-5 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
Дата/Период:
до 11 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране
Дата/Период:
до 16 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
Дата/Период:
до 18 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
Дата/Период:
до 22 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
Дата/Период:
23 юли 2019 г.
Подаване на заявления за участие в трети етап на класиране
Дата/Период:
24-25 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
Дата/Период:
29 юли 2019 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
Дата/Период:
31 юли 2019 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
Дата/Период:
1 август 2019 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване
Дата/Период:
до 10 септември 2019 г. вкл.