Родителска среща

Уважаеми родители, на 27.02.2020 г. от 17:00 часа в кабинет по „Информатика” на ПГМЕТ "Христо Смирненски" ще се проведе Информационна родителска среща във връзка с предстоящите ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ за XII клас и НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ /НВО/ за X клас през учебната 2019/2020 г.,изнесена от г-н Николай Бачийски, директор на ПГМЕТ "Христо Смирненски". Родителите ще бъдат запознати с нормативната уредба, касаеща държавните зрелостни изпити, инструктажа на ученика, важни срокове и друга информация за предстоящите зрелостни изпити през учебната 2019/2020 г. Учителите и ръководството на училището ще дават насоки на родителите и учениците по всяко време.