Ден на само­управлението в ПГМЕТ

В Деня на ученическото самоуправление децата влязоха в ролята на педагози и ръководители, като доказаха, че оценяват високо тази професия. Александра Трифонова от 10 б клас зае мястото на Величка Маркова и се превъплъти като Главен счетоводител. Г-жа Величка Маркова разяснява Вътрешните правила за получаване на стипендии.
В ролята на Заместник-директор по учебната дейност влезе Емилия Методиева от 10 б клас. Г-жа Йоана Хичкова показва изготвянето и спазването на седмичното разписание, графика за консултации на учениците и родителите с педагогическите специалисти. Симонa Нинова от 9 б клас зае мястото на г-жа Нина Танчева като Заместник-директор по учебно-производствената дейност. Г-жа Нина Танчева обяснява как се разработват Вътрешни правила с оглед ефективно провеждане на учебно-производствена практика. Габриела Миткова от 10 б клас седна на стола на Галя Цветкова като Училищен психолог. Габриела Миткова проведе консултация с Валентин Младенов от 10 б клас.
Усмихнатото медицинско лице Илианна Кръстева от 10 а клас облече бялата престилка и влезе в лекарския кабинет. Дълга опашка от ученици, които искат да бъдат прегледани от усмихнатата ни медицинска сестра.
Най-отговорната задача изпълни Димитър Андреев от 10б клас, който се превъплъти в ролята на Директор на ПГМЕТ"Христо Смирненски". Постът на секретарка беше зает от Валя Георгиева, 8а клас. "Омбудсман" на училището беше Цветелина Цветанова от 10а клас, която подчерта, че иска по-високи стипендии за учениците, организиране на екскурзия, както и по-строги наказания за учениците при нарушаване Правилника на вътрешния ред.
Всички ученици се убедиха, че трябва да участват активно и да бъдат съпричастни към усилията на преподавателите и ръководството. Защото училището ни дава не само знания, но и ни подготвя да бъдем отговорни хора! [/row]