Занимания по интереси - Наредба за приобщаващо образование

ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА