Графици на учениците през учебната 2019/2020 година

График за провеждане на консултации с ученици 10 зад.клас "Машини и съоръжения за заваряване" - ГРАФИК НА ОЧНИ ЗАНЯТИЯ 10 зад.клас "Машини и съоръжения за заваряване" - ГРАФИК НА ИЗПИТНА СЕСИЯ 11 зад.клас "Машини и съоръжения за заваряване" - ГРАФИК НА ОЧНИ ЗАНЯТИЯ 11 зад.клас "Машини и съоръжения за заваряване" - ГРАФИК НА ИЗПИТНА СЕСИЯ 11 зад.клас "Електрически машини и апарати" - ГРАФИК НА ОЧНИ ЗАНЯТИЯ 11 зад.клас "Електрически машини и апарати" - ГРАФИК НА ИЗПИТНА СЕСИЯ 12 зад.клас "Машини и съоръжения за заваряване" - ГРАФИК НА ОЧНИ ЗАНЯТИЯ 12 зад.клас "Машини и съоръжения за заваряване" - ГРАФИК НА ИЗПИТНА СЕСИЯ 12 зад.клас "Електрически машини и апарати" - ГРАФИК НА ОЧНИ ЗАНЯТИЯ 12 зад.клас "Електрически машини и апарати" - ГРАФИК НА ИЗПИТНА СЕСИЯ 10 задочен клас - Първа изпитна сесия Декември 2019 г. на учебна 2019/2020 г. 11 и 12 задочен клас - Първа изпитна сесия Декември 2019 г. на учебна 2019/2020 г.