Графици на учениците през учебната 2019/2020 година

График за провеждане на консултации с ученици