Графици на учениците през учебната 2018/2019 година

График за провеждане на консултации с ученици