Учебни планове - Дневна форма на обучение през учебната 2019/2020 година

Училищен учебен план 8 А клас 5210303 Машини и съоръжения за заваряване - 2 СПК, проф.521030 Машинен оператор Училищен учебен план 8 Б клас 5220204 Електрообзавеждане на производството - 2 СПК, проф.522020 Електромонтьор Училищен учебен план 8 В 3450501 Малък и среден бизнес - 2 СПК, проф.345050 Сътрудник в малък и среден бизнес Училищен учебен план 9 А - 1 група 5210113 Машини и съоръжения за заваряване - 3 СПК, проф.521010 Машинен техник Училищен учебен план 9 А - 2 група 5220103 Електрообзавеждане на производството - 3 СПК, проф.522010 Електротехник Училищен учебен план 9 Б 3450501 Малък и среден бизнес - 2 СПК, проф.345050 Сътрудник в малък и среден бизнес Училищен учебен план 10 А - 1 група 5210113 Машини и съоръжения за заваряване - 3 СПК, проф.521010 Машинен техник Училищен учебен план 10 А - 2 група 5210118 Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост - 3 СПК, проф.521010 Машинен техник Училищен учебен план 10 Б - 1 група 5220102 Електроенергетика - 3 СПК, проф.522010 Електротехник Училищен учебен план 10 Б - 2 група 5220109 Електрически инсталации - 3 СПК, проф.522010 Електротехник Приложение към Училищен учебен план 11 А 5210303 Машини и съоръжения за заваряване - 2 СПК, проф.521030 Машинен оператор Приложение към Училищен учебен план 11 Б - 1 група 5210113 Машини и съоръжения за заваряване - 3 СПК, проф.521010 Машинен техник Приложение към Училищен учебен план 11 Б - 2 група 5220102 Електроенергетика - 3 СПК, проф.522010 Електротехник Приложение към Училищен учебен план 12 А 5210303 Машини и съоръжения за заваряване - 2 СПК, проф.521030 Машинен оператор Приложение към Училищен учебен план 12 Б клас 5210118 Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост - 3 СПК, проф.521010 Машинен техник Приложение към Училищен учебен план 12 В клас 5220109 Електрически инсталации - 3 СПК, проф.522010 Електротехник

Учебни планове - Задочна форма на обучение през учебната 2019/2020 година

Училищен учебен план 10 клас 5210113 Машини и съоръжения за заваряване - 3 СПК, проф.521010 Машинен техник Приложение към Училищен учебен план 11 клас 1 група 5210113 Машини и съоръжения за заваряване - 3 СПК, проф.521010 Машинен техник Приложение към Училищен учебен план 11 клас 2 група 5220101 Електрически машини и апарати - 3 СПК, проф.522010 Електротехник Приложение към Училищен учебен план 12 клас 1 група 5210113 Машини и съоръжения за заваряване - 3 СПК, проф.521010 Машинен техник Приложение към Училищен учебен план 12 клас 2 група 5220101 Електрически машини и апарати - 3 СПК, проф.522010 Електротехник

Учебни планове - Самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година

Училищен учебен план 8 клас 5210303 Машини и съоръжения за заваряване - 2 СПК, проф.521030 Машинен оператор Училищен учебен план 9 клас 5210113 Машини и съоръжения за заваряване - 3 СПК, проф.521010 Машинен техник Училищен учебен план 10 клас 5220109 Електрически инсталации - 3 СПК, проф.522010 Електротехник Приложение към Училищен учебен план 11 клас 5210113 Машини и съоръжения за заваряване - 3 СПК, проф.521010 Машинен техник Приложение към Училищен учебен план 11 клас 5220102 Електроенергетика - 3 СПК, проф.522010 Електротехник Приложение към Училищен учебен план 12 клас 5210105 Машини и системи с ЦПУ - 3 СПК, проф.521010 Машинен техник Приложение към Училищен учебен план 12 клас 5210113 Машини и съоръжения за заваряване - 3 СПК, проф.521010 Машинен техник Приложение към Училищен учебен план 12 клас 5210118 Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост - 3 СПК, проф.521010 Машинен техник Приложение към Училищен учебен план 12 клас 5220109 Електрически инсталации - 3 СПК, проф.522010 Електротехник