5835 Кнежа
ул.„Марин Боев” №5

09132 72 30

pgm_kn@mail.bg

Пишете ни...

Въвели сте 0 от 1200 силвола
Задължително
Николай Бачийски

Директор

09132 72 30

0879 887 338

инж.Нина Танчева

Заместник директор - УПД

09132 68 11

0877 089 215

инж.Йоана Хичкова

Заместник директор - УД

09132 68 11

0879 887 342

Величка Маркова

Главен счетоводител

09132 68 11

0879 887 335