Бюджет

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за деветмесечието на 2019 г.