Добре дошли!

Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" e модерно, авторитетно и предпочитано училище с традиции.

Тук можете да намерите актуална информация за специалностите изучавани в гимназията и условията за кандидатстване, графици на за учебния процес в задочна форма на обучение.

Ще се запознаете с преподавателския състав и ще научите за петдесетгодишната история на гимназията.

По време на кампанията за прием ще можете своевременно да се информирате за класирането и оставащите свободни места.

Учениците, завършили Професионална гимназия по механоелектротехника ползват преференции при кандидатстване в Технически университет - Габрово.

Николай Бачийски

Добре дошли на официалния сайт на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНО­­ЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

Последни новини

Изображение наПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС, ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ПОДБОР И ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС, ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ПОДБОР И ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

ПГМЕТ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ОБЯВЯВА ЕДНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН УЧИТЕЛ“...

чети още...
Изображение наНационално външно оценяване (НВО) 10 клас

Национално външно оценяване (НВО) 10 клас

Уважаеми десетокласници на ПГМЕТ Кнежа Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката...

чети още...

Проекти

Изображение наОбява за подбор на експерти

Обява за подбор на експерти

по договор за БФП № BG05M2OP001-3.017-0039-C01, „МОТИВАЦИЯ И МЕДИАЦИЯ В МНОГООБРАЗИЕТО - ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНТЕРКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд на...

чети още...
Изображение наПроект "Подкрепа за успех" или Матурата - няма нищо по-лесно!

Проект "Подкрепа за успех" или Матурата - няма нищо по-лесно!

Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г...

чети още...