Добре дошли!

Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" e модерно, авторитетно и предпочитано училище с традиции.

Тук можете да намерите актуална информация за специалностите изучавани в гимназията и условията за кандидатстване, графици на за учебния процес в задочна форма на обучение.

Ще се запознаете с преподавателския състав и ще научите за петдесетгодишната история на гимназията.

По време на кампанията за прием ще можете своевременно да се информирате за класирането и оставащите свободни места.

Учениците, завършили Професионална гимназия по механоелектротехника ползват преференции при кандидатстване в Технически университет - Габрово.

Николай Бачийски

Добре дошли на официалния сайт на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНО­­ЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

Последни новини

Изображение наНационално външно оценяване (НВО) 10 клас

Национално външно оценяване (НВО) 10 клас

Уважаеми десетокласници на ПГМЕТ Кнежа Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката...

чети още...
Изображение наПодаване на заявления за допускане до ДЗИ и ДКИ за сесия май-юни 2020 г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и ДКИ за сесия май-юни 2020 г.

Уважаеми зрелостници на ПГМЕТ Кнежа, Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед...

чети още...

Проекти

Изображение наОбява за подбор на експерти

Обява за подбор на експерти

по договор за БФП № BG05M2OP001-3.017-0039-C01, „МОТИВАЦИЯ И МЕДИАЦИЯ В МНОГООБРАЗИЕТО - ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНТЕРКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд на...

чети още...
Изображение наПроект "Подкрепа за успех" или Матурата - няма нищо по-лесно!

Проект "Подкрепа за успех" или Матурата - няма нищо по-лесно!

Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г...

чети още...