Учителски колектив


Николай Бачийски

Директор

инж.Нина Танчева

Зам.директор УПД

инж.Йоана Хичкова

Зам.директор УД

инж.Евелин Стаменов

Ръководител направление ИКТ

Малинка Конярска

Старши учител Български език и литература и Руски език

Виолета Молловска

Старши учител Български език и литература

Лора Бачийска

Учител Български език и литература

инж.Янка Великова

Старши учител по Математика

Веселин Коларов

Старши учител История и цивилизация и География и икономика

Румяна Бешовска

Старши учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда

Силвия Нанева

Учител по Физика и астрономия

Наталия Пацовска

Учител предмети от философски цикъл

Юли Горнишки

Учител  по Английски език

Даниела Санкова

Учител по Английски език

Георги Семковски

Старши учител физическо възпитание и спорт

Иво Йорданов

Учител физическо възпитание и спорт

Нина Цекова

Учител по икономически дисциплини

инж.Нели Дамяновска

Старши учител теоретично обучение в Катедра "Електротехника"

инж.Биляна Кръстева

Учител теоретично обучение в Катедра "Електротехника"

Николай Вановски

Старши учител практическо обучение в Катедра "Електротехника"

инж.Цветелина Стойкова

Старши учител теоретично обучение в Катедра "Машиностроене"

инж.Нели Аврамова

Старши учител теоретично обучение в Катедра "Машиностроене"

Николай Никовски

Старши учител практическо обучение в Катедра "Машиностроене"

Милица Драшанска

Учител практическо обучение в Катедра "Машиностроене"

инж.Валентина Бучелска

Учител практическо обучение в Катедра "Машиностроене"