ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

1. Училищен учебен план за 8-ми клас, специалност "Машини и съоръжения за заваряване", професия "Машинен техник"

2. Училищен учебен план за 8-ми клас, специалност "Електрообзавеждане на производството", професия "Машинен техник"

3. Училищен учебен план за 8-ми клас, специалност "Малък и среден бизнес", професия "Сътрудник в малък и среден бизнес"

4. Училищен учебен план за 9-ти клас, специалност "Машини и съоръжения за заваряване", професия "Машинен техник"

5. Училищен учебен план за 9-ти клас, специалност " Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост", професия "Машинен техник"

6. Училищен учебен план за 9-ти клас, специалност "Електроенергетика", професия "Електротехник"

7. Училищен учебен план за 9-ти клас, специалност "Електрически инсталации", професия "Електротехник"

8. Училищен учебен план за 10-ти клас, специалност "Машини и съоръжения за заваряване", професия "Машинен оператор"

9. Приложение към Училищен учебен план за 10-ти клас, специалност "Машини и съоръжения за заваряване", професия "Машинен техник"

10. Приложение към Училищен учебен план за 10-ти клас, специалност "Електроенергетика", професия "Електротехник"

11. Приложение към Училищен учебен план за 11-ти клас, специалност "Машини и съоръжения за заваряване", професия "Машинен оператор"

12. Приложение към Училищен учебен план за 11-ти клас, специалност "Машини и системи с ЦПУ", професия "Машинен техник"

13. Приложение към Училищен учебен план за 11-ти клас, специалност " Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост", професия "Машинен техник"

14. Приложение към Училищен учебен план за 11-ти клас, специалност "Електрически инсталации", професия "Електротехник"

15. Приложение към Училищен учебен план за 12-ти клас, специалност "Машини и системи с ЦПУ", професия "Машинен техник"

16. Приложение към Училищен учебен план за 12-ти клас, специалност " Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост", професия "Машинен техник"

17. Приложение към Училищен учебен план за 12-ти клас, специалност "Електрически инсталации", професия "Електротехник"

 

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

1. Училищен учебен план за 9-ти клас, специалност "Машини и съоръжения за заваряване", професия "Машинен техник"

2. Приложение към Училищен учебен план за 10-ти клас, специалност "Машини и съоръжения за заваряване", професия "Машинен техник"

3. Приложение към Училищен учебен план за 10-ти клас, специалност "Електрически машини и апарати", професия "Електротехник"

4. Приложение към Училищен учебен план за 11-ти клас, специалност "Машини и съоръжения за заваряване", професия "Машинен техник"

5. Приложение към Училищен учебен план за 11-ти клас, специалност "Електрически машини и апарати", професия "Електротехник"

6. Приложение към Училищен учебен план за 12-ти клас, специалност "Машини и съоръжения за заваряване", професия "Машинен оператор"

7. Приложение към Училищен учебен план за 12-ти клас, специалност "Машини и съоръжения за заваряване", професия "Машинен техник"

8. Приложение към Училищен учебен план за 12-ти клас, специалност "Електрически машини и апарати", професия "Електротехник"