ГРАФИК НА ПРИЕМА СЛЕД 8 КЛАС


#

Вид дейност

Дата/период

1.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

16.06.-22.06.2017 г. вкл.

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 27.06.2017 г. вкл.

3.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

28.06.-30.06.2017 г. вкл.

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 04.07.2017 г. вкл.

5.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

05.07.-07.07.2017 г. вкл.

6.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

10.07.2017 г.

7.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

11.07.-13.07.2017 г. вкл.

8.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 17.07.2017 г. вкл.

9.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

18.07.-19.07.2017 г. вкл.

10.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

21.07.2017 г.

11.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 04.09.2017 г. вкл.

12.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 14.09.2017 г. вкл.